210 là gì?

210 là gì?

Trong tình yêu 210 có nghĩa là muốn yêu em/anh.

521 là gì?

521 là gì?

Nhiều bạn trẻ đã sử dụng con số 521 như một mật mã tình yêu để thể hiện, bày tỏ...